ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
Nem nyugszunk bele
Honlap
ÚJ VÉRSZERZŐDÉS
.sic
NEM
Putnoki TV
Historica
Putnoki TV
Magyar Interaktív Televízió
Nemzeti Televízió
Segítség
Magyar egység mozgalom
EU-tanázia
Magyar Kárpát Doktrína
NYILATKOZATOK
TURUL hírkövető
A kinevezés bűncselekmény
Lycos MultiMania

Ki olvas minket

Oldalainkat 88 vendég böngészi
A hívő élet titka Tiszta háttér rosszul látóknak, nyomtatóbarát verzió E-mail
(0 értékelés)
Prof. Dr. Pungur József, Edmonton
Szerkesztette: szerkesztőség   
2017. október 18. szerda, 18:41
Nem a te beszédedét hiszünk immár,
mert  magunk  hallottuk  és  tudjuk,
hogy bizonnyal ez a világ idvezítője,
a Krisztus”:
(János ev. 3:42).  

A kereszténység kezdetben egy mozgalom volt a zsidó valláson belűl, mely Jézus korában a római birodalomban rccepta religion, azaz engedélyezett, elfogadott  és gyakorolható vallás volt. Időről időre voltak megújulási mozgalmak a judaizmuson belűl. Gondoljunk Mózesre, aki az Egyiptomból menekült rabszolga hadnak isteni törvényeket adott és ezáltal néppé emelte őket.  Vagy ott van Esdrás és Nehémás reformja, akik Cyrus perzsa királya által adott ediktummal a Bablóniába telepített zsidóságnak lehetővé tette ősi földjére való visszatérését, akik nemcsak Jeruzsálemet építették fel romjaiből, hanem ősi vallásukat is helyreálltották.  Amikor az erőszakkal hellénizálni akaró görög uralkodó Antiochus Epiphanes ellen kitört és győzött Judás Makkabeus szabadságharca – a zsidóság vallási és politikai szabadságáért kűzdött. A próféták közül olyanok, mint Ámós, Ézsaiás és Jeremás nemcsak vallásuk tisztaságáért küzdöttek, hanem népük erkölcstelen élete, formális vallásossága ellen, és a szociális igazságáért is. Keresztelő János munkássága is a vallási és erkölcsi megújulás szükségességét hangsúlyozta.

Jézus vallási mozgalma, mint előtte a prófétáké, a zsidó vallás megújulását célozta.  Mint elődei ő is megtérésre hívott: Isten valóságos és igaz követésére, a mennyei Atya gyermekeként szeretn őt és egymást. Tanítását csodáival támsztotta alá. Mozgalma gyorsan terjedt, de féltékeny ellenfelei akadályába ütközött, akik végül is mártíromságát késztették elő megállítására. Végűl önmagát áldozta fel kővetői üdvösségére.  

A Pünkösdkor megalakult egyház szükségszerűen mozgalomból lassan üdv-intézménnyé alakult át, vagyis vallássá. Amikhez keresztelés révén lehetett csatlakozni. Ez a népvándorlás korszaka, ahol mindez parancsszóra tömegesen történt az expelle intrare (hatsd be) elve alapján az Egyházba. Amikor megkeresztelt tömegyek azt kérdezték: Mit higgyünk ? A felelet az volt, hogy – amit sz egyház hisz! De hogy az egyház mit hisz csak a klerikusok tudták, de a nép nem. Csupán a könyvnyomtatás feltalálása után kezdett terjdni az Egyház tanítása. De ekkor meg fokozatosan kialakult, s mindmáig tart a kételkedés mindabban és tagadása mindannak, amit az Egyház tanít! Ez különösen jellemző a mai emberre.

Itt érkezünk el igénk üzenetéhez. A samáriai asszony, akitől Jézus vizet kért a Jákób kútjánál miután felismerte Jézusban a Krisztust, azaz a Megváltót, hiába beszélt erről a falubelieknek – nem hittek neki. Miután Jézus velük volt két napig – maguk győződtek meg arról, hoy Jézus valóban a Krisztus. Boldogan mondták az asszonynak: „Nem a te beszédedért hizünk immár, mert maunk hallottuk és tudjuk, hogy bizonnyal ez a világ Ídvezítője, a Kriztus!”  

Hitben kételkedő, vacilláló, bizonytalan ember, aki csak mástól hallott Krisztusról s nem tudod elfogadni Megváltódnak őt. Itt az ideje, hogy bizonyosságra juss felőle.  Az egyik kiváló módja ennek, hogy engedd, hogy ő győzzön meg önmaga felől.  Nem ezt tette-e a tanítváyokkal, akiket személyesen, egyenként hívott el?  Pállal is, aki mint Saul nem is ismerte őt korábban? Kétezer év alatt mennyi milliót szólitott meg személyesn, s hívott el követőjévé a feltámadott és megdicsőült Úr? Aki osztozik Isten  „ubiquiti”- jében, mindenütt-valóságában, aki egyszerre tud mindenütt jelen lenni, és téged is meggyőzni a maga valóságáról – mint egykor a samáriai asszonyt! Ő téren, időn és minden akadályon ma is átjön, hogy szubjektiv bionyosságot adjon arról, hogy ő él – egykor te is vele!

Akik Krisztust keresik, azokat ő ma is megtalálja!

Dr. Pungur József, Kanada
Kárpáti Harsona főmunkatársa